Utbildningar

Utbildningar

Kunskap och kompetensutveckling skapar motivation och engagemang hos dig och dina medarbetare.

 

Målsättningen med våra utbildningar och kurser är att deltagaren skall förstå innebörden i och vikten av budskapet och omsätta den nya kunskapen i det dagliga och praktiska arbetet.

 

Vi kommer löpande att erbjuda ett urval av aktuella utbildningar och kurser i egen regi och tillsammans med våra samarbetspartners. Öppna utbildningar som du fritt och enkelt anmäler dig till men även skräddarsydda som vi med fördel genomför på din arbetsplats. 

 

Vi erbjuder:

 

Grundkurs i Livsmedelshygien

HACCP- Grundkurs

Motivationskurser - Personlig Hygien, Lokaler & Utrustning, Skadedjur, Matförgiftning,  Allergener, Kritiska styrpunkter.

 

Grundutbildning- SBA, Sytematiskt brandskyddsarbete

Utrymning & Utrymningsplanering

Brandskyddsansvarig

Föreståndare Brandfarlig Vara

Heta arbeten

Första Hjälpen

HLR

D-HLR

 

Grundkurs i Arbetsmiljö

Fortsättningskurs Arbetsmiljö

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Ergonomi