Utbildningar

Utbildningar

Kunskap och kompetensutveckling skapar motivation och engagemang hos dig och dina medarbetare.

 

Målsättningen med våra utbildningar och kurser är att deltagaren skall förstå innebörden i och vikten av budskapet och omsätta den nya kunskapen i det dagliga och praktiska arbetet.

 

Vi kommer löpande att erbjuda ett urval av aktuella utbildningar och kurser i egen regi och tillsammans med våra samarbetspartners. Öppna utbildningar som du fritt och enkelt anmäler dig till men även skräddarsydda som vi med fördel genomför på din arbetsplats. 

 

Vi erbjuder:

 

 • Grundkurs i Livsmedelshygien
 • HACCP- Grundkurs
 • Motivationskurser - Personlig Hygien, Lokaler & Utrustning, Skadedjur, Matförgiftning,  Allergener, Kritiska styrpunkter.

 

 • Grundutbildning- SBA, Sytematiskt brandskyddsarbete
 • Utrymning & Utrymningsplanering
 • Brandskyddsansvarig
 • Föreståndare Brandfarlig Vara
 • Heta arbeten
 • Första Hjälpen
 • HLR
 • D-HLR

 

 • Grundkurs i Arbetsmiljö
 • Fortsättningskurs Arbetsmiljö
 • Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
 • Ergonomi

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö & Säkerhetsgruppen i Nässjö AB

Framtidsvägen 1

571 38 Nässjö


070-641 12 46

kontakt@msgnassjo.se