MSG Logga
Byggnadsmiljö

Miljötjänster

Vi spenderar många timmar av dygnet i våra hem, på våra arbetsplatser, i skolan m.m. Därför är det viktigt och självklart med en bra inomhusmiljö.


Inomhusmiljön får inte utgöra en risk för vår hälsa. Fukt, Mögel, Lukt, Radon och Ventilation är aspekter som påverkar hur vi mår.


En dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem som t.ex. trötthet, snuva, huvudvärk och allergier men kan även orsaka allvarligare sjukdomar både på kort och lång sikt.


Vi på Miljö & Säkerhetsgruppen kan tillsammans med dig som bor, jobbar och uppehåller dig i lokaler och utrymmen där misstanke om en osund miljö är aktuell vara en hjälpande hand och ett stöd i hur du kan komma vidare med konkreta åtgärder.


Vi kan tillsammans med dig utreda, analysera och förebygga problem. Drabbas ni av direkta skador som exempelvis fukt och vattenskador står vi självklart till förfogande med snabb service och besiktning för att bedöma omfattning och påbörja återställning för att ni åter ska erhålla en sund och hälsosam inomhusmiljö.