MSG Logga
Husbesiktning

Husbesiktning

Husbesiktning

Vi hjälper dig med överlåtelsebisiktningen vid försäljning eller köp av bostad.


En överlåtelsebesiktning eller en så kallad husbesiktning är en byggnadsteknisk undersökning som görs i samband med försäljning eller köp av villor, bostadsrätt och fritidshus. En överlåtelsebesiktning uförs i grunden som en okulär besiktning men det kan tillkomma fuktmätningar och provhålstagningar om så önskas.Vi fokuserar alltid på Kvalitet, Kundnytta, Personliga kontakter, Korta beslutsvägar och Snabb handläggning.
Husbesiktningens huvudsakliga innehåll


  • Okulär besiktning.
  • Riskbedömning.
  • Rekommendation om fortsatt teknisk utredning vid behov.
  • Fuktindikering och fuktmätning.
  • Relevant upplysning och information från säljare.


Resultatet av besiktningen sammanställs sedan i ett besiktningsutlåtande.


 

I samband med husbesiktning kan vi även erbjuda:


  • Energideklaration
  • Utredningar
  • Begränsad översyn av el-installationer
  • Provtagning och analys på material, luft och vatten


MSG är av Nordic- och Gar-Bo Försäkring godkänd besiktningstekniker.Dolda Fel-försäkring

När man säljer sin bostad är det tryggt att kunna minimera risken för eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns och inte själv orsakat. Ansvaret för dolda fel regleras i Jordabalken 4 kap. 19§


Dolda fel försäkring kan erbjudas genom vår samarbetspartner Gallagher/Nordic Försäkringar & Riskhantering AB.