MSG Logga
Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet

Vi behöver alla Livsmedel, mat och dryck för att existera.

 

Vikten av att våra livsmedel håller god kvalitet och att spårbarhet och redlighet kommer högt upp på menyn i sammanhanget är självklara ingredienser när målet är livsmedelssäkerhet och en god livsmedelshygien.


Våra tjänster och produkter inom Livsmedelssäkerhet är:


•  Hygieninspektion/Skadedjursinspektion

•  Provtagning och analys

•  Rengöringskontroll/Rengöringsprogram


•  Stöd och hjälp med Egenkontrollprogram

•  Digitalt system för egenkontrollprogram (anpassningsbart till samtliga kvalitet- och                                                          ledningssystem/egenkontrollprogram, även Brandskydd, Arbetsmiljö, Miljöstyrning, Risk. och Krishantering mm).


•  Förstudie och stöd och hjälp inför certifiering och interna revisioner, HACCP, IP, BRC, ISO, FSSC och andra               kvalitetssystem.


•  Punktinsats och skadedjurssanering vid behov

•  Ljusfällor mot flygande insekter

•  Insektsnät

•  Fågelsäkring


•  Utbildning – Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar, ta del av aktuellt utbud här


Vårt nytänkande, syn på kundnytta, behov och intressanta prisbilder ligger på vårt fat!

 

Kontakta oss idag för mer information eller så gör behovsanalysen tillsammans!