MSG Logga
Digitalt Egenkontrollprogram

Digital egenkontroll som stöd för efterlevnad av lagar, regler och standarder

I samarbete med

Webbaserat system för egenkontroll


Med stöd av Mhods compliance kan ni enkelt strukturera arbetet och få en samlad bild kring verksamhetens alla krav på efterlevnad av lagar, regler och standader.


Detta öppnar möjlighet till transparens i verksamhetsstyrningen med fördelar i verksamhetens drift på kort och lång sikt, både på strategisk och operativ nivå.


Via PC, surfplatta eller mobilen underlättar Mhods compliance att snabbt hitta rätt instruktioner och dokument. Att i tid påminna om när du ska utföra kontroller i verksamheten.Förutom verktyg för riskbedömning så hjälper Mhods compliance dig även med att dokumentera avvikelser, analysera orsaken, delegera åtgärder och påminna dig om att följa upp.

Du kan smidigt anpassa Mhods compliance för att bland annat efterleva:


  • Drift och underhåll
  • Brandsäkerhet
  • Miljöarbete
  • Arbetsmiljö
  • Underhållsplan
  • Standader
  • Åtgärdsplan och krisplan

Ni kan läsa mer om prudukten här.

Kontakta oss