MSG Logga
Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster

Skydd och Säkerhetstjänster är och blir en mer viktigare del av vår vardag i hus hem och verksamheter. MSG jobbar inom områden som livsmedelssäkerhet, brandskydd och arbetsmiljö. Med stort engagemang hjälper vi till med direkta åtgärder men framförallt det förebyggande arbetet med exempelvis implementering av system och egenkontrollprogram, i fysisk form eller digitalt.


MSG ingår även i ett nätverk "SÄKRARE ARBETSPLATS" där är vi en företagsgrupp som samlat gemensam kompetens och erfarenhet inom SKYDD & SÄKERHET.