MSG Logga
Skadedjursbekämpning

Skadedjursbekämpning

Insekter, råttor, möss och fåglar tillhör vår natur och är ett naturligt inslag i vår värld.


På fel plats och i många betraktares ögon blir denna grupp av djur skadedjur som kan orsaka stor skada och olägenhet.


Tillsammans analyserar och bedömmer vi ditt behov, vi skräddarsyr en skadedjursbekämpning för att eliminera eller minimera problemet.


Detta utförs genom användning av olika metoder som kan inkludera inspektioner, kontrollstationer, fällor, kemiska bekämpningsmedel och uteslutning av skadedjur.
Det är viktigt att arbeta med professionella skadedjursbekämpare för att säkerställa att lämpliga och säkra metoder används, och för att minska risken för oavsiktlig skada på miljön eller andra levande organismer.

  • Förebyggande skadedjurskontroll
  • Skadedjursavtal
  • Sanering
  • Insektsnät
  • Fågelskydd
  • Skadebesiktning

      Vi har många års erfarenhet av skadedjursbekämpning och tillhandahåller alltid unika lösningar för just dig och din situation.