MSG Logga
Utbildning inom Brandskydd

Aktuella utbildningar 2020

Grundutbildning-SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

 

När: 2020-04-17

Tid:  08.30-12.00

 

Plats

Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö

 

Pris per deltagare: 1 495 kr exkl moms. (fika och lunch ingår)

  

 

Anmäl direkt till roger@msgnassjo.se eller via formuläret till höger

 

I varje organisation måste man arbeta aktivt med det förebyggande brandskyddsarbetet, hur ser det arbetet ut hos Er? Hur är det med ansvarsfördelning och löpande egenkontroll? Hur är det med rutiner kring service och underhåll? Finns grundläggande kunskap?

 

MSG och Brandax bjuder in till Grundutbildning systematiskt brandskyddsarbete.     Roger Cefalk, MSG med 15 år inom affärsområdet Brandskydd och konsult i brandskydd- och utbildningsfrågor och Leif Ternstedt, Brandax, Brandmästare med 30 år inom räddningstjänsten välkomnar er in i ett spännande och givande utbildningsprojekt

 

Målgrupp                                                                                                                                                                    Personal som i sitt nuvarande eller kommande dagliga arbete berör det förebyggande brandskyddsarbetet. Även den enskilda individen i en organisation har en viktig roll i det totala brandskyddet kopplat till skydd mot olyckor.

 

Syfte                                                                                                                                                                                Målet är att deltagaren efter genomförd utbildning ska ha grundläggande kunskap i hur man planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet, deltagaren får insyn och lärdom i:

 

•  Brandorsaker och konsekvenser av brand

•  Inventering av möjliga brandrisker i verksamhet och lokaler, vi utför gemensamma                praktiska moment och inspektioner i utvald lokal/verksamhet- grupparbete

 •  Tekniskt brandskydd, Byggnads- och verksamhetsklasser, brandcellsindelning,                        utrymningsvägar, brandskyddsutrustning.

•  SBA -Organisation-Ansvar

•  Kontrollsystem – Egenkontroll, rutiner, checklistor, fel- och tillbudsrapporter

•  Lagar och förordningar, tillsyn från myndighet

 

                       

Hämta inbjudan som pdf här