MSG Logga
Krypgrundsbesiktning

Krypgrundsbesiktning

Vi utför kostnadsfri inspektion av din krypgrund!

Hus med krypgrund_1

Har du koll på din Krypgrund?


Hus med krypgrund eller torpargrund har eller riskerar att drabbas av fukt och mögelskador.


Det förekommer konstruktioner med krypgrunder som är oventilerade, inneluftsventilerade och uteluftsventilerade. Den sist nämnda typen av krypgrund, dvs. den uteluftsventilerade är ofta extremt känslig för fukt.

Krypgrunden är en av de mest kända riskkonstruktionerna i våra hus coh vi rekommenderar  därför att man kontrollera en krypgrund minst en gång om året. En krypgrund med fuktproblem kan leda till en dålig inomhusmiljö som kan orsaka hälsoproblem som bland annat trötthet, snuva, huvudverk, allergier och astma.


Gränsvärden för när fukt kan leda till mögelangrepp är vid en fuktkvot (fukten i träet)
på 17% eller när den relativa fuktigheten (luftfuktigheten) överstiger 75%.


Hur vet jag att jag har problem i min krypgrund?


  • Du har en avvikande lukt i bostaden eller i krypgrunden
  • Du har synliga missfärgningar, mögelangrepp eller till och med kondens i bjälklaget
  • Känslan av att luften i krypgrunden är fuktig
  • Fuktiga eller våta väggar och markytorHur skyddar jag mig?


Ett enkelt och bra sätt att skydda sig mot fukt i krypgrunden är med hjälp av en Krypgrundsavfuktare. En Krypgrundsavfuktare är en permanent installation som hjälper till att begränsa luftfuktigheten i grunden till en nivå som inte utgör några risker.


Om grunden redan har skador bör man göra en utredning av skadornas omfattning, orsak och om skadad konstruktion behöver ersättas. Konstruktioner som inte kan eller behöver ersättas måste torkas och eventuellt behandlas. Vi erbjuder kostnadsfri inspektion och behovsanalys av din krypgrund!

Gäller inom jönköpingslän eller överenskommelse


Vad ingår i besiktningen?


  • Inspektion med fuktkontroll och protokoll
  • Rådgivning och information
  • Förslag på konkreta åtgärder vid behov
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just dig.