MSG Logga
Grundkurs i Livsmedelshygien

Grundkurs i Livsmedelshygien

Boka nu! 


2495:- per deltagare

(På angivet pris tillkommer 25% mervärdesskatt)

Grundkurs i Livsmedelshygien


Vikten av att våra livsmedel håller god kvalitet och att spårbarhet och redlighet kommer högt upp på menyn i sammanhanget är självklara ingredienser när målet är god Matsäkerhet och Livsmedelshygien.


Kursen bygger på branschriktlinjer samt Livsmedelsverkets och SAMS kursplan.Målgrupp:

Grundkurs i Livsmedelshygien vänder sig till alla som jobbar med öppna livsmedel och som saknar aktuell hygienutbildning eller behöver förnyade kunskaper.Mål:

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien och tar upp följande områden:


Mikroorganismer: Förekomst och Egenskaper

Matförgiftningar: Orsak, Omfattning, Ansvar, Hur förebygger vi?

Hygien: God hygien på arbetsplatsen/Personlig Hygien samt Rengöring av Redskap och Lokaler

Skadedjur: Förekomst, Orsak, Risker– Hur förebygger man?

Egenkontroll: Hur jobbar man med kontrollprogram och system för Matsäkerhet i din verksamhet?

Lagstiftning: Vem bestämmer och kontrollerar att vi följer lag och vårt arbete med Matsäkerhet?


Anmäl dig till aktuell kurser här