Om oss

Erfarenhet -Tillgänglighet - Ärlighet - Respekt

Företaget

Med många år i branschen som anställda i företag med tjänster och produkter som skyddar, säkrar och förebygger i hem och verksamhet vill vi nu i egen regi hälsa dig varmt välkommen att ta del av vårt nytänkande när det gäller mötet och kontakten med kund. Med en ödmjuk inställning och framtoning bemöter vi dig alltid med intressanta förslag och erbjudanden som utgår från ditt behov i alla lägen.

Vår Affärsidé

Med tillgänglighet, kvalitet och kompetens vill vi erbjuda privatkund och företagskund behovsanpassade och kostnadseffektiva tjänster och produkter inom Byggnadsmiljö, Skadedjurssäkring, Matsäkerhet, Brandskydd och Arbetsmiljö.

Vår Vision och Mission

Det finns ett behov att fylla på marknaden och i vår region inom de tjänster som vi kan erbjuda. Vår bakgrund och erfarenhet inom branschen gör att vi ser en stor potential för våra tjänster och produkter.


Marknaden och efterfrågan är stor på de tjänster som vi erbjuder. Kundens egna krav men framförallt yttre krav har ökat när det gäller exempelvis rutiner, egenkontroll, kvalitetsprogram och övriga system för skydd och säkerhet.


Inom området Byggnadsmiljö ser vi ett behov av förebyggande åtgärder, Vi vill erbjuda hjälp och stöd under renoveringar, nybyggnationer, och ärenden kring skadehantering . Vi vill helt enkelt bli en självklar partner där vi erbjuder hjälp och stöd under pågående processer för husägare, byggare, fastighetsbolag och övriga beslutsfattare.


Med rätt beslut, rätt kunderbjudanden, rätt satsningar och ett stort nätverk med samarbetspartners kommer vi att lyckas. Du som kund skall alltid uppfatta våra erbjudanden som intressanta där mottagandet, relationen, tillgängligheten och den goda servicen blir avgörande .

Miljö & Säkerhetsgruppen i Nässjö AB

Framtidsvägen 1

571 38 Nässjö


070-641 12 46

kontakt@msgnassjo.se