Skadedjurssäkring

Skadedjurssäkring

Problem med Skadedjur?

Insekter, råttor, möss och fåglar tillhör vår natur och är ett naturligt inslag i vår värld.


På fel plats och i många betraktares ögon blir denna grupp av djur skadedjur som kan orsaka stor skada och olägenhet.


Vi kan hjälpa dig! Tillsammans analyserar och bedömer vi ditt problem och hur det påverkar dig som person eller hur det drabbar din egendom eller verksamhet.


Vi söker alltid källan och orsaken till ditt problem, därefter får du ett åtgärdsförslag där vi tillsammans löser ditt problem med direkta åtgärder eller förebyggande insatser över tid.


Kontakta oss så berättar vi mer!


Miljö & Säkerhetsgruppen i Nässjö AB

Framtidsvägen 1

571 38 Nässjö


070-641 12 46

kontakt@msgnassjo.se