Skadedjursbekämpning

Skadedjursbekämpning

Insekter, råttor, möss och fåglar tillhör vår natur och är ett naturligt inslag i vår värld.


På fel plats och i många betraktares ögon blir denna grupp av djur skadedjur som kan orsaka stor skada och olägenhet.


Tillsammans analyserar och bedömer vi ditt problem och hur det påverkar dig och din egendom eller verksamhet för att på bästa sätt kunna hjälpa dig får kontroll över skadedjuren. 


Vi söker alltid källan och orsaken till ditt problem, därefter får du ett åtgärdsförslag där vi tillsammans löser ditt problem med direkta åtgärder eller förebyggande insatser över tid.

  • Förebyggande skadedjurskontroll
  • Skadedjursavtal
  • Sanering
  • Fågelskydd
  • Skadebesiktning