Egenkontrollprogram

Egenkontroll på sekunder för alla nivåer i företaget!                                                                                     


Oslagbart och smidigt system

Ordning och reda

Enkelt och säkert


MSG har glädjen att i samarbete med E-Sia System erbjuda alla våra kunder som behöver hjälp med sin egenkontroll och dokumenthantering kring livsmedelsäkerhet, brandskydd, arbetsmiljö och miljöstyrning ett oslagbart system som anpassas lätt till varje verksamhet.

 

Tid är pengar - Arbeta smart


Med hjälp av E-sia system gör MSG det effektivare och billigare att arbeta med egenkontroll. Samtidigt som verksamheten får ett fullgott rutin– och dokumentationsstöd kopplat till relevant lagstiftning. Systemet förbättrar kvalitetsarbetet och minskar risken att kritisk information hanteras felaktigt.


E-sia system effektiviserar inte bara arbetsledning och uppföljningsarbete utan minskar även behovet av andra system. Med E-sia system reduceras kostnader för drift, system, konsulter och revision samtidigt som det minskar behovet av myndighetskontakter. Det frigör tid som istället kan läggas på kärnverksamheten.

Kontroll på kraven i flera dimensioner


På samtliga marknader och inom alla nivåer i organisationen erbjuder E-sia system digitalt stöd i såväl förebyggande som kontinuitets- och krisplaneringsarbetet. Från ett och samma webbgränssnitt styr och kontrollerar du smidigt samtliga anläggningar i realtid. Från datorn, mobilen eller surfplattan - du väljer själv.


E-sia system underlättar verksamhetens dagliga arbetsflöden genom möjligheten att kunna kombinera t ex livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö, brand, miljöstyrning, kris och olika standarder såsom ISO, IP-livsmedel, SDVH butiksstandard m fl. Sökbart via en och samma webbtjänst.

Systemteknik


E-sia system är webbaserat och kan integrera med andra tjänster och system för att möta kundens behov av unika integrationslösningar. Kraften ligger i att vi kan skräddarsy affärsmodeller efter dina specifika behov via ett och samma användargränssnitt.

Säkerhet


E-sia sparar all information säkert på våra svenska servar. Systemet använder också säker inloggning med flera behörighetsnivåer för olika roller och användare. Tryggt och enkelt.

Ett digitalt egenkontrollsystem för samtliga plattformar. Överblicka arbetet på företagets alla nivåer i ett och samma system, användaren är igång på några minuter, Egenkontrollen tar bara några sekunder!Checklistor med påminnelsefunktion

Övervakning och avvikelserapportering med uppföljning och möjlighet till delegering

Smidig dokumenthantering för ordning och reda på verksamhetsdokument

Fullständig information kring livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö, brandskydd och miljöstyrning

Sökbarhet, snabbt och enkelt

Realtidsrapportering av statistik

Kontakta oss idag för mer information och hur ni enkelt kommer igång i systemet som skapar ordning och reda i er vardag!


Vi börjar med en nulägesanalys på telefon eller på plats i er verksamhet, där får ni mer information om funktion och uppbyggnad. Tillsammans tittar vi vidare på hur ett upplägg ser ut där vi inventerar, anpassar och implementerar systemet på bästa sätt i er verksamhet.

Livsmedelssäkerhet
Brandskydd
Arbetsmiljö
Miljöstyrning
Fastighet
Övrigt