Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Ska ni sälja eller köpa bostad?
Vid försäljning och köp av bostad erbjuder vi överlåtelsebesiktning med fuktmätningar, riskbedömningar och även energideklaration om behov finns. 


Fokus på Kvalitet och Kundnytta, Personliga kontakter, Korta beslutsvägar och Snabb handläggning.


MSG är av Nordic- och Gar-Bo Försäkring godkänd besiktningstekniker.Priser
Överlåtelsebesiktning för bostad upp till 250m2                                                                      6 800 kr
Energideklaration                                                                                                                     3 995 kr
Överlåtelsebesiktning och Energideklaration för bostad upp till 250m2-                                 9 900 kr


Överlåtelsebesiktningens huvudsakliga innehåll


  • Tillhandahållna handlingar samt information från säljaren
  • Okulär besiktning
  • Riskbedömning
  • Eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning
  • Fuktindikering och fuktmätning


Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs sedan i ett besiktningsutlåtande.


 

I samband med överlåtelsebesiktning kan vi även erbjuda:


  • Energideklaration
  • Utredningar
  • Begränsad översyn av el-installationer
  • Provtagning och analys på material, luft och vatten

 


Dolda Fel-försäkring

I samband med MSG´s överlåtelsebesiktning kan en intresseanmälan för en Dolda-Felförsäkring registreras.

 

Försäkringsbelopp och premier

Försäkringsbelopp:                            Försäkringspremie:

Dolda Fel 1 000 000 kr                                        7 800 kr

Dolda Fel 2 000 000 kr                                        9 800 kr

Dolda Fel Plus 1 000 000 kr                                9 500 kr

Dolda Fel Plus 2 000 000 kr                              11 500 kr


Dolda Fel Plus omfattar utökat skydd för riskkonstruktioner.

När man säljer sin bostad är det tryggt att kunna minimera risken för eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns och inte själv orsakat. Ansvaret för dolda fel regleras i Jordabalken 4 kap. 19§