Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning


Vi hjälper dig med överlåtelsebesiktning vid försäljning eller köp av bostad.


En överlåtelsebesiktning eller en så kallad husbesiktning är en byggnadsteknisk undersökning som görs i samband med försäljning eller köp av villor, bostadsrätt och fritidshus. En överlåtelsebesiktning uförs i grunden som en okulär besiktning men det kan tillkomma fuktmätningar och provhålstagningar om så önskas.Vi fokuserar alltid på Kvalitet, Kundnytta, Personliga kontakter, Korta beslutsvägar och Snabb handläggning.


MSG är av Nordic- och Gar-Bo Försäkring godkänd besiktningstekniker.
Överlåtelsebesiktningens huvudsakliga innehåll


  • Okulär besiktning.
  • Riskbedömning.
  • Rekommendation om fortsatt teknisk utredning vid behov.
  • Fuktindikering och fuktmätning.
  • Relevant upplysning och information från säljare.


Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs sedan i ett besiktningsutlåtande.


 

I samband med överlåtelsebesiktning kan vi även erbjuda:


  • Energideklaration
  • Utredningar
  • Begränsad översyn av el-installationer
  • Provtagning och analys på material, luft och vatten

 


Dolda Fel-försäkring

I samband med MSG´s överlåtelsebesiktning kan en intresseanmälan för en Dolda-Felförsäkring registreras.

 

Försäkringsbelopp och premier

Försäkringsbelopp:                            Försäkringspremie:

Dolda Fel 1 000 000 kr                                        7 800 kr

Dolda Fel 2 000 000 kr                                        9 800 kr

Dolda Fel Plus 1 000 000 kr                                9 500 kr

Dolda Fel Plus 2 000 000 kr                              11 500 kr


Dolda Fel Plus omfattar utökat skydd för riskkonstruktioner.

När man säljer sin bostad är det tryggt att kunna minimera risken för eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns och inte själv orsakat. Ansvaret för dolda fel regleras i Jordabalken 4 kap. 19§