Grundkurs i Livsmedelshygien

Grundkurs i Livsmedelshygien

Boka nu! 


2495:- per deltagare

(På angivet pris tillkommer 25% mervärdesskatt)

Grundkurs i Livsmedelshygien


Vikten av att våra livsmedel håller god kvalitet och att spårbarhet och redlighet kommer högt upp på menyn i sammanhanget är självklara ingredienser när målet är god Matsäkerhet och Livsmedelshygien.


Kursen bygger på branschriktlinjer samt Livsmedelsverkets och SAMS kursplan.Målgrupp:

Grundkurs i Livsmedelshygien vänder sig till alla som jobbar med öppna livsmedel och som saknar aktuell hygienutbildning eller behöver förnyade kunskaper.Mål:

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien och tar upp följande områden:


  • Mikroorganismer: Förekomst och Egenskaper
  • Matförgiftningar: Orsak, Omfattning, Ansvar, Hur förebygger vi?
  • Hygien: God hygien på arbetsplatsen/Personlig Hygien samt Rengöring av Redskap och Lokaler
  • Skadedjur: Förekomst, Orsak, Risker– Hur förebygger man?
  • Egenkontroll: Hur jobbar man med kontrollprogram och system för Matsäkerhet i din verksamhet?
  • Lagstiftning: Vem bestämmer och kontrollerar att vi följer lag och vårt arbete med Matsäkerhet?


Aktuella datum:


Anmäl dig till aktuell kurser här

 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö & Säkerhetsgruppen i Nässjö AB

Framtidsvägen 1

571 38 Nässjö


070-641 12 46

kontakt@msgnassjo.se