Krypgrundsbesiktning

Krypgrundsbesiktning


Kontakta oss idag!

Har du koll på din Krypgrund?


Hus med krypgrund eller torpargrund har eller riskerar att drabbas av fukt och mögelskador. Krypgrunden är en av de mest kända riskkonstruktionerna i våra hus. Vi rekommenderar att du kontrollera grunden minst en gång om året. En krypgrund med fuktproblem kan leda till en dålig inomhusmiljö som kan orsaka hälsoproblem som t.ex. trötthet, snuva, huvudverk och allergier men kan även orsaka allvarligare sjukdomar både på kort och lång sikt.


Hur vet jag att jag har problem i min krypgrund?


  • Du har en avvikande lukt i bostaden eller i krypgrunden
  • Du har synliga missfärgningar, mögelangrepp eller till och med kondens i bjälklaget
  • Känslan av att luften i krypgrunden är fuktig
  • Fuktiga eller våta väggar och markytor


Hur skyddar jag mig?


Ett enkelt och bra sätt att skydda sig mot fukt i krypgrunden är med hjälp av en Krypgrundsavfuktare. En Krypgrundsavfuktare är en permanent installation som hjälper till att begränsa luftfuktigheten i grunden till en nivå som inte utgör några risker.


Om grunden redan har skador bör man göra en utredning av skadornas omfattning, orsak och om skadad konstruktion behöver ersättas. Konstruktioner som inte kan eller behöver ersättas måste torkas och eventuellt behandlas. 


Vad ingår i besiktningen?


  • Inspektion med fuktkontroll och protokoll
  • Rådgivning och information
  • Förslag på konkreta åtgärder
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just dig.Miljö & Säkerhetsgruppen i Nässjö AB

Framtidsvägen 1

571 38 Nässjö


070-641 12 46

kontakt@msgnassjo.se