Brandskydd

Brandskydd

Ingen vill drabbas av en brand i hem och verksamhet. En katastrof och tragedi kan snabbt drabba berörda och resultatet leder ofta till stora kostnader för samhället.


Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material och utrustning som är nödvändigt.


Vi lotsar dig genom allt som berör ditt brandskydd. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett stort utbud av tjänster och produkter för ett bra brandskydd.


  • Brandskyddsinspektion
  • SBA
  • Egenkontroll
  • Revision
  • Brandskyddsdokumentation
  • Utbildning
  • Brandskyddsutrustning


  • Hjärtstartare


Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig, och hur en  nulägesanalys kan vara en bra start.


Miljö & Säkerhetsgruppen i Nässjö AB

Framtidsvägen 1

571 38 Nässjö


070-641 12 46

kontakt@msgnassjo.se